40484100

Plastflaske 2 L, til fysikalske og uorganiske kjemiske analyser

50.00 kr eks. mva.

Prøveflaske for fysikalske og uorganiske kjemiske analyser i rentvann, eksempelvis pH, konduktivitet, anioner, metaller, og suspendert stoff (SS).

Varenummer: 601 Kategori:

Beskrivelse

Vi tilbyr utsendelse av prøveemballasje til bruk ved prøvetaking av vannprøver og jord-/sedimentprøver. Merk av hvilke flasker som ønskes og vi sender prøveemballasje inkludert ferdig utfylt returetikett for aktuelt laboratorium. Instruks for prøvetaking og bestillingsskjema legges også ved i forsendelsen.